Kontakt

+420 776 883 331

GDPR

Správce tímto v souladu s ustanovením č.13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

   • Osobní údaje Subjektů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu v rozsahu nezbytně nutném pro obchodní komunikaci, marketingové účely, popř. pro potřebné součinnost se státními úřady.

   • Důvod poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů – pro účely obchodní komunikace a pro marketingové účely

   • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, neurčil zástupce pro jeho plnění povinností ve smyslu Nařízení.

   • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

   • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracování, osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. Omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s nařízením.

   • Subjekt zaplacením za služby souhlasí s tím, že některé fotografie mohou být použity pro vlastní portfolio fotografa.

   • Vzor smlouvy o dílu ke stažení zde: ZDE

   Fakturační údaje:

    

   Lukáš Ochrana
   Rápošov 9
   284 01 Kutná Hora
   IČ: 76420515
   Bankovní spojení: 301874238/0300

   Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.